Předmět: Komunikace s pacientem v praxi

« Zpět
Název předmětu Komunikace s pacientem v praxi
Kód předmětu SOL/VAB32
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Klugar Miloslav, PhDr. Mgr. Ph.D.
  • Tučková Dagmar, PaedDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Principles of good communication; special features and rules of communication in chosen fields of medicine; communication witi patients with special needs (model situation); social psychology of personality; communication typology, psychological communication games.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Výstupy z učení
The aim is to acquaint students with the importance of professional communication between a physician and a patient and its specifics in establishing contact with the patient.
Students will be familiar with the principles of professional communication between a physician and a patient, they will be able to determine the patient´s understanding of health and disease, to understand the strategy of communication in problematic patients, to understand the basics of psycho-therapeutic approach to the patients with specific needs and specifics of communication in chosen fields of medicine.
Předpoklady
Not specified.
KAR/VAB11 a zároveň CJA/VA031 a zároveň BIO/VAB11 a zároveň CJA/VAB41 a zároveň NAN/VAA13 a zároveň NAN/VAB13 a zároveň SOL/VAB70 a zároveň LCH/VAB20 a zároveň LBF/VAB11 a zároveň KAR/VAB11 a zároveň HIE/VAB11

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

100% attendance and an activity at seminars fulfilled requirements for practical training.
Doporučená literatura
  • Beran, J. (2005). Introduction to Medical Psychology: Doctor - Patient Communication. Prague: Karolinum.
  • Kurtz, S., Silverman, J. (2004). Teaching and Learning Communication Skills in Medicine. Radcliffe Publishing.
  • Roter D., Hall J. A. (2006). Doctor Talking with Patients / patients talking with Doctors. Wesport: Praeger Publishers.
  • Silverman, J., Kurtz, S., Draper, J. (2013). Skills for Communicating with Patients. Radcliffe Medical Press.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Lékařská fakulta General Medicine (2014) Lékařské vědy 2 Letní
Lékařská fakulta General Medicine (2) Lékařské vědy 3 Letní